Service:+45 30 55 10 11

Quality awareness Kvalitetsbevidsthed

Kvalitet er den målbare overensstemmelse mellem kundens krav, vores leverandørers og vores egne krav og dermed garantien for en gensidig succes. Målrettede nøgletal er vores målestok og hjælper os med at udføre en 0-fejl-filosofi. Vi ser ikke kvalitet som et mål, men nærmere som en process der aldrig slutter. Derfor arbejder vi konstant på at forbedre vores kvalitetsstyringssystem. Succes betyder, at begejstre kunder ved at overgå deres forventninger. Vi tildeler vores medarbejdere resultatet som opnås ved fælles handling.

Vi laver prøver efter Deres ønske:

Prototype, førsteprøve iht. VDA, QS 9000 inkl. OMDS. Vi bekræfter Deres leverancer efter ønske.

Certifikater

Vi viser, at vi opfylder kravene.

ISO 14001:2015
Miljøledelse med system

Bæredygtig ledelse stiller krav til fornuft og vores ansvar for fremtiden. En fremadskuende, frivillig og systematisk integration af miljømæssige aspekter i politiske og iværksætterbeslutninger, dvs. miljøledelse som supplement og videreudvikling af en kodificeret miljøbeskyttelse, spiller en vigtig rolle. Fordelene ved miljøstyring er ikke kun ideelle, f.eks. en højere medarbejdermotivation eller et bedre image, men også konkret materielt gennem omkostningsbesparelser som følge af lavere ressourceforbrug. ISO 14001-standarden giver et globalt accepteret grundlag for opsætning af miljøledelsessystemer.

ISO 9001:2015
Kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse efter Norm ISO 9001 er nationalt og internationalt den mest udbredte og betydende norm inden for kvalitetsledelse (QM). En certificering efter ISO 9001 er for os som virksomhed basis for den kontinuerlige forbedringsproces i virksomhedens interne kvalitetsledelsesstystem (QMS). Et væsentligt grundprincip i ISO 9001 er proces-fokus. Et proces-fokuseret kvalitetsledelsessystem som følger alle væsentlige operationelle processer og afprøver disse.

IATF 16949:2016
Kvalitetsledelse i automobilindustien

IATF 16949 certificeringen er baseret på kvalitetsstandarden DIN EN ISO 9001 og specificerer kravene til bilindustrien. Medlemmerne af International Automotive Task Force (IATF) og det ansvarlige tekniske udvalg for ISO udviklede dem sammen som svar på efterspørgslen fra bilindustrien om en globalt ensartet standard for kvalitetsstyringssystemer. IATF forener alle eksisterende og offentliggjorte nationale kvalitetsstandarder i bilindustrien, som for eksempel QS-9000, VDA 6.1, EAQF 94 og AVSQ.

Alle certifikater finder De under
Downloads

CSR handler om, hvordan overskuddet opnås, ikke hvad der sker med det.

It is not about donations, donations, sponsors or so-called good deeds. The core business shows that social and ecological corporate responsibility as well as sustainable business go hand in hand with economic success. Unlike corporate citizenship (CC), CSR is not an ‘additional’ activity, but a way of doing the core business: environmentally friendly, ethically and socially responsible and at the same time economically successful. This is emphasized by business economists and the EU Commission. It means doing business as sustainably as possible.

Det handler ikke om stifelser, donationer, sponsorer eller såkaldte gode gerninger. Men kernevirksomheden viser, at socialt- og økologisk virksomhedsansvar og bæredygtig forretning går hånd i hånd med økonomisk succes. I modsætning til Corporate Citizenship (CC) er CSR ikke en ”yderligere” aktivitet, men en måde at udføre kernevirksomheden på: miljøvenlig, etisk og socialt ansvarlig og på samme tid økonomisk vellykket. Dette fremhæves af erhvervsøkonomer og EU-Kommissionen. Det betyder, at drive forretning så bæredygtigt som muligt.

CSR Certificering

Corporate Social Responsibility
Vores virksomhedsansvar

”Corporate Social Responsibility” eller CSR skal kort forstås som virksomhedernes sociale ansvar som en del af bæredygtig forretning. Det tekniske udtryk er blevet etableret internationalt i virksomheder, foreninger, politik og interessegrupper i årevis – men der er meget forskellige definitioner, og det fortolkes ofte efter eget skøn, fremmer image og undertiden vildledende. Corporate Social Responsibility (CSR) vedrører kernevirksomheden, der er påvirket af globaliseringens økonomiske, sociale og miljømæssige forhold over hele verden. En bogstavelig oversættelse kommer til kort: det betyder ikke kun virksomhedernes sociale ansvar, men også deres sociale ansvar, det er også det økologiske ansvar. For at undgå misforståelser taler nogle virksomheder om Corporate Responsibility (CR), ansvaret for konsekvenserne af forretningsaktiviteter.

Logo ESF

Das Vorhaben hat die Zielstellung der Verbesserung der Qualität der Ausbildung und der Erhöhung des Ausbildungsplatzpotenzials des ausbildenden Unternehmens. Es werden Ausbildungsinhalte gefördert, die in anderen Unternehmen oder Einrichtungen ergänzend zur eigenen betrieblichen Ausbildung (Verbundausbildung) stattfinden.

Logo Logo TÜV