Service:+45 30 55 10 11

Downloads

ISO 14001:2015

Miljøledelse med system

Bæredygtig ledelse stiller krav til fornuft og vores ansvar for fremtiden. En fremadskuende, frivillig og systematisk integration af miljømæssige aspekter i politiske og iværksætterbeslutninger, dvs. miljøledelse som supplement og videreudvikling af en kodificeret miljøbeskyttelse, spiller en vigtig rolle. Fordelene ved miljøstyring er ikke kun ideelle, f.eks. en højere medarbejdermotivation eller et bedre image, men også konkret materielt gennem omkostningsbesparelser som følge af lavere ressourceforbrug. ISO 14001-standarden giver et globalt accepteret grundlag for opsætning af miljøledelsessystemer.

Download

ISO 9001:2015 Kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse efter Norm ISO 9001 er nationalt og internationalt den mest udbredte og betydende norm inden for kvalitetsledelse (QM). En certificering efter ISO 9001 er for os som virksomhed basis for den kontinuerlige forbedringsproces i virksomhedens interne kvalitetsledelsesstystem (QMS). Et væsentligt grundprincip i ISO 9001 er proces-fokus. Et proces-fokuseret kvalitetsledelsessystem som følger alle væsentlige operationelle processer og afprøver disse.

Download

IATF 16949:2016

Kvalitetsledelse i automobilindustien

IATF 16949 certificeringen er baseret på kvalitetsstandarden DIN EN ISO 9001 og specificerer kravene til bilindustrien. Medlemmerne af International Automotive Task Force (IATF) og det ansvarlige tekniske udvalg for ISO udviklede dem sammen som svar på efterspørgslen fra bilindustrien om en globalt ensartet standard for kvalitetsstyringssystemer. IATF forener alle eksisterende og offentliggjorte nationale kvalitetsstandarder i bilindustrien, som for eksempel QS-9000, VDA 6.1, EAQF 94 og AVSQ.

Download

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CEFEG GMBH

Download

CEFEG GMBH INDKØBSBETINGELSER

Download

Logo ESF

Das Vorhaben hat die Zielstellung der Verbesserung der Qualität der Ausbildung und der Erhöhung des Ausbildungsplatzpotenzials des ausbildenden Unternehmens. Es werden Ausbildungsinhalte gefördert, die in anderen Unternehmen oder Einrichtungen ergänzend zur eigenen betrieblichen Ausbildung (Verbundausbildung) stattfinden.

Logo Logo TÜV